Privacy Beleid

Privacy Beleid

AETN UK/Benelux, handelend onder de naam A&E Networks UK (“A+E”), hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy wanneer u gebruik maakt van een door A+E geleverde dienst, waaronder onze website (inclusief webpagina’s),  widgets, door gebruikers gegenereerde content, blogs, games, virtual worlds en andere online of draadloze diensten (“A+E Dienst”). Wij hebben dit privacybeleid opgesteld zodat u zeker weet dat uw privacy beschermd wordt en dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft veilig is. A+E dient zich bij het verzamelen van persoonsgegevens te houden Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (vanaf 25 mei 2018), de Telecommunicatiewet en overige nu en in de toekomst toepasselijk privacy wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is AETN UK, gevestigd te [invullen] aan de [invullen].

Waar wij in dit privacybeleid verwijzen naar “persoonlijke informatie” bedoelen we daarmee informatie waarmee we u als persoon (kunnen) identificeren.. Zie Deel I (Informatie – Verzameling en Gebruik) hieronder. Wij verzoeken u dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Indien u een van onze websites bezoekt gaat u akkoord met ons gebruik van uw persoonlijke informatie zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Deze verklaring is alleen van toepassing op door A+E verzamelde informatie bij uw gebruik van een A+E Dienst. Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze websites van derden kennen hun eigen beleid op het gebied van privacy, waaronder cookies. A+E aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor het privacybeleid met betrekking tot dergelijke websites van derden.

Deel I. Informatie – Verzameling en Gebruik

Wanneer u zich aanmeldt voor deelname of ontvangst van A+E Diensten, zoals nieuwsbrieven, prijsvragen of andere promotionele acties, live chatten of message boards kunnen wij u om persoonlijke informatie vragen, zoals uw naam, e-mail adres, postadres, (mobiel) telefoonnummer en geboortedatum. Verschillende diensten of webpagina’s kunnen om verschillende soorten van en/of aanvullende persoonlijke informatie vragen. Door uw gegevens in te voeren in de betreffende velden stelt u A+E in staat de door u geselecteerde Diensten aan te bieden. Op sommige A+E Diensten (bijv. chat forums) kunt u op vrijwillige basis aanvullende persoonlijke gegevens achterlaten. Dit kan gevoelige persoonlijke informatie betreffen (bijv. uw politieke overtuiging, strafbare feiten of gezondheid). Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen wanneer u dergelijke informatie deelt op dergelijke forums.

A+E kan uw persoonlijke informatie voor een aantal doeleinden gebruiken, zoals:

 • Voor administratieve doeleinden met betrekking tot een A+E Dienst;
 • Om u te informeren omtrent wijzigingen in onze A+E Diensten;
 • Voor het meten van belangstelling in en het gebruik van een A+E Dienst, bijvoorbeeld via het aantal hits op een webpagina of online advertentie, en om deze informatie te delen met adverteerders;
 • Om contact met u op te kunnen nemen omtrent informatie die u heeft ingediend via de A+E Diensten, waaronder onze websites;
 • Om onze aan u online gepresenteerde A+E content en advertenties te personaliseren of te verbeteren; dit omvat ook het gebruik van uw IP-adres en het plaatsen van cookies voor een aantal van onze website-Diensten (zie ook het onderdeel Cookies hieronder);
 • Om prijsvragen of andere promotionele acties te organiseren en contact op te nemen met winnaars en/of deelnemers;
 • Indien u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven om hiervoor contact met u op te nemen: om u rechtstreeks marketingmateriaal te sturen per post, e-mail of telefonisch over A+E updates en nieuwe programma’s;
 • Om andere mensen of ondernemingen in staat te stellen namens u werkzaamheden uit te voeren;
 • Indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven: om uw informatie door te geven aan organisaties om contact met u op te nemen over aanbiedingen, producten en Diensten die interessant voor u kunnen zijn;
 • Indien A+E voorstelt uw persoonlijke informatie voor andere doeleinden te gebruiken vragen wij hier uw toestemming voor.

Deel 2. Cookies

U gelieve zich er bewust van te zijn dat wanneer u gebruik maakt van onze websites, mobiele sites of mobiele apps, wij informatie kunnen verzamelen met behulp van ‘cookies’. In deze wordt onder een cookie verstaan: iedere vorm van technologie of methode die wij gebruiken om informatie op uw apparaat op te slaan en te lezen. Wat zijn cookies en hoe werkt het?
Cookies zijn kleine stukjes tekst die op uw computer of mobiele apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Telkens wanneer u een bepaalde website daarna opnieuw bezoekt stuurt uw browser deze cookies terug naar de website zodat deze u kan herkennen en vervolgens de informatie aan kan passen die wordt vertoond op uw scherm. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.allaboutcookies.org.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Cookies zijn een belangrijk onderdeel van het internet. Zij zorgen voor een vloeiender verloop van het gebruik van websites en zijn van invloed op tal van handige functies op websites. Cookies worden op allerlei verschillende manieren gebruikt, maar globaal zijn ze onder te verdelen in vier hoofdgroepen.

Cookies die nodig zijn om de Dienst te leveren die u heeft gevraagd.

Sommige cookies zijn noodzakelijk om u vrij op een website te kunnen laten navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zouden sommige Diensten die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld het bekijken van een video, niet kunnen worden geleverd. Deze cookies verzamelen geen informatie over u maar wordt gebruikt om bijvoorbeeld te onthouden waar u op het internet eerder bent geweest.

Verbeterde browser ervaring
Met behulp van deze cookies kunnen websites onthouden welke keuzes u heeft gemaakt, zoals uw taal of streek, en verbeterde functies aanbieden. Hierbij een paar voorbeelden hoe cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring op onze websites te verbeteren:

 • Onthouden van voorkeuren en instellingen, waaronder marketing voorkeuren;
 • Onthouden van enquêtes die u heeft ingevuld zodat u daar niet opnieuw om wordt gevraagd;
 • Onthouden of u de site eerder heeft bezocht. Indien u de site voor de eerste keer bezoekt is het mogelijk dat u een andere content ziet dan een regelmatige gebruiker;
 • Beperken van het aantal keren dat een bepaalde advertentie wordt vertoond. Dit wordt ook wel ‘frequency capping’ genoemd.
 • Activeren van social media componenten, zoals Facebook of Twitter;
 • Tonen van ‘related article’ links die relevant zijn voor de pagina die u bekijkt.

Analytics
Wij willen graag bijhouden welke van onze pagina’s en links populair zijn en welke minder vaak worden gebruikt, om zo onze sites relevant en up-to-date te houden. Het is ook erg nuttig trends te kunnen herkennen in het navigatiegedrag van bezoekers van onze sites en te weten of ze “error messages” ontvangen van webpagina’s. Dergelijke gegevens stellen ons in staat onze sites zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Deze groep cookies, ook wel bekend als ‘analytics cookies’ worden gebruikt om deze informatie te verzamelen. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. De informatie wordt verzameld op basis van anonimiteit en geaggregeerd met de informatie van de cookies van alle overige bezoekers. Zo kunnen wij algemene gebruikersspatronen vaststellen in plaats van het gedrag van één persoon. Analytics cookies leggen alleen activiteiten vast op de site die u bezoekt en worden alleen gebruikt voor het verbeterd functioneren van een website. Sommige van onze websites en sommige e-mails die u van ons ontvangt bevatten ook kleine onzichtbare beelden, ook wel bekend als ‘web beacons’ of ‘tracking pixels’. Deze worden gebruikt om te tellen hoe vaak een pagina of e-mail is bekeken; dit stelt ons in staat om de effectiviteit van onze marketing en e-mails te meten. Deze web beacons zijn anoniem en bevatten of verzamelen geen informatie waarmee u wordt geïdentificeerd. We gebruiken ook ‘affiliate’ cookies. Sommige van onze webpagina’s bevatten promotionele links naar sites van andere ondernemingen. Als u op een dergelijke link klikt en u op die andere site aanmeldt of iets koopt, kan een cookie worden gebruikt om die andere site te laten weten dat u daar terecht bent gekomen via een van onze sites. Deze andere site kan ons dan een klein bedrag betalen voor de succesvolle doorverwijzing. Dit werkt met behulp van cookies.

Vertoning van advertenties die inhaken op uw interesse
Op een aantal van onze sites verkopen wij ruimte aan adverteerders. De advertenties daarop bevatten vaak cookies. De adverteerder maakt gebruik van browsegegevens die worden verzameld met deze cookies om:

 • het aantal keren dat u dezelfde advertenties ziet te beperken (frequency capping);
 • het vertonen van andere advertenties te faciliteren die voor u interessant zijn als u onze websites bezoekt.

Hierbij gaat het dus om gerichte reclames op basis van surfgedrag, ook wel bekend onder de Engelse term online behavioural advertising (OBA). OBA is een manier om informatie over uw browsegedrag te gebruiken zoals verzameld met cookies om u in een specifiek gebruikersprofiel te plaatsen en advertenties te tonen die zijn gebaseerd op uw interesse. De OBA gegevens die worden verzameld met cookies die worden geplaatst wanneer u onze websites bezoekt worden alleen gebruikt om relevante advertenties te laten zien op onze site, niet op de sites van anderen. Dus hoe werkt OBA? We geven een voorbeeld. Stel dat u een website bezoekt over reizen. Deze website toont een advertentie, en als onderdeel van dit proces ontvangt u een cookie. Stel dat u vervolgens een van onze websites bezoekt die een advertentie bevat van dezelfde adverteerder als eerder op de website over reizen. De adverteerder plaatst nu een nieuwe versie van de cookie die u op die website ontving. De adverteerder kan dan dankzij deze cookie vaststellen dat u eerder op de website over reizen bent geweest, en u een relevante advertentie tonen. Hoewel de voor OBA verzamelde gegevens gebruik maken van uw browsegegevens om inzicht te krijgen in uw interesses,, zijn de gegevens zelf anoniem en worden deze niet aan u persoonlijk gekoppeld. Meer informatie over OBA en cookies kunt u vinden op www.youronlinechoices.com

Managen van Cookies
U kunt zelf bepalen welke cookies op uw computer worden geplaatst via uw privacy manager; klik daar op de knop Cookie Consent onderaan uw scherm.

Deel 3. Opslag, Toegang en Verwijdering van Informatie

Wanneer u bijdraagt aan een A+E Dienst zal A+E over het algemeen uw content bewaren voor zolang als redelijk nodig voor het doel waarvoor het was overlegd. U kunt een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die A+E over u heeft, en eventuele onjuistheden corrigeren. Bij informatieverzoeken brengen wij een bedrag in rekening van GBP 10; u dient uw identiteit aan te tonen met twee erkende identificatiebewijzen met pasfoto. Indien u ons hiertoe verzoekt worden uw gegevens verwijderd uit onze databank: stuur hiervoor een e-mail naar privacy@aetn.co.uk. Zodra u dit aan ons heeft doorgegeven zullen wij ons in redelijkheid inspannen om uw persoonlijke informatie in onze bestanden aan te leveren, aan te passen of te verwijderen. Indien u hierover nadere verzoeken of vragen heeft, of andere vragen over ons Privacybeleid, zie Deel 7: Contact opnemen met A+E.

Deel 4. Geen informatie aan derden

Tenzij wij daarvoor uw nadrukkelijke toestemming hebben ontvangen verstrekken wij uw persoonlijke informatie nimmer aan derden, noch wordt deze op enige andere wijze gebruikt zonder uw voorafgaande toestemming. Wij zullen uw informatie alleen gebruiken op de in dit privacybeleid neergelegde wijze. Ook zullen wij uw informatie niet verkopen, verhuren of aan anderen voor marketingdoeleinden doorgeven.

Deel 5. Uitschrijven/Voorkeursinstellingen

U kunt u te allen tijde uitschrijven voor e-mail door te klikken op de UNSUBSCRIBE link die in alle e-mails zijn opgenomen. U kunt ook schriftelijk contact opnemen met A+E op het onderstaande adres.

Deel 6. Updates

Ons privacybeleid wordt regelmatig door ons herzien en van tijd tot tijd geactualiseerd. Wij adviseren u deze telkens te controleren wanneer u persoonlijke informatie doorgeeft aan een A+E Dienst.

Deel 7. Contact opnemen met A+E.

Indien u contact op wilt nemen met A+E Networks verzoeken wij u gebruik te maken van ons contactformulier. Deze is te vinden op de kanaalpagina.