In een tijd waarin onverholen gedrag van antisemitisme, homofobie en racisme lijkt toe te nemen, brengen deze vier uur de huidige status van haat in Amerika in beeld. We vinden en onderzoeken de levens van mensen die in hun eigen leven haat hebben ervaren en die vanuit deze ervaring een positieve boodschap zijn gaan verspreiden.