Jesus: His Life

Een unieke kijk op het ingrijpende leven van Jezus Christus. Elke aflevering wordt verteld door de ogen van degenen die het dichtst bij hem staan: Jozef, Johannes de Doper, Maria, Kajafas, Judas Iscariot, Pontius Pilatus, Maria Magdalena en Petrus. Elke figuur begeleidt kijkers door het emotionele levensverhaal van Jezus. Het is een combinatie van gescripte drama en documentaire-achtige interviews met historici en geestelijke leiders.

Jezus wordt geboren in een wereld van koningen, messiassen, revolutionairen en soldaten, in de hoogtijdagen van het Romeinse Rijk. Jesus: His Life neemt kijkers mee door het belangrijkste verhaal dat ooit is verteld.